Wuauserv là gì? Cách khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao của wuauserv trong Windows 10 – Thủ Thuật

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về quy trình wuauserv trong hệ điều hành Windows và xem cách khắc phục sự cố sử dụng CPU hoặc Bộ nhớ cao của wuauserv trong Windows 10/8/7. Tên của dịch vụ này là Windows Update Service và chúng tôi sẽ xem cách bạn có thể dừng hoặc khởi động lại Windows Service một cách dễ dàng.

Wuauserv là gì

Các wuauserv quá trình hoặc Dịch vụ cập nhật Windows cho phép phát hiện, tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows và các chương trình khác. Nếu dịch vụ này bị tắt, người dùng máy tính này sẽ không thể sử dụng Windows Update hoặc tính năng cập nhật tự động của nó và các chương trình sẽ không thể sử dụng API Windows Update Agent (WUA).

Đường dẫn đến tệp thực thi của nó là C: WINDOWS system32 svchost.exe -k netsvcs. Nó thường tiêu thụ nhiều tài nguyên và bộ nhớ CPU nhất trong svchost.exe, bản thân nó là bình thường, nhưng đôi khi nó được biết là tiêu thụ tài nguyên một cách bất thường. Trong những trường hợp như vậy, đây là những gì bạn có thể thử.

wuauserv sử dụng CPU cao

1]Chạy Trình gỡ rối bảo trì hệ thống. Để chạy Trình gỡ rối bảo trì hệ thống. Mở Run, nhập nội dung sau và nhấn Enter:

msdt.exe -id MaintenanceDiagnostic

Nó có ích gì không?

2]Tiếp theo, chạy Trình gỡ rối hiệu suất hệ thống. Để làm như vậy, hãy mở Command Prompt nâng cao, nhập nội dung sau và nhấn Enter để chạy Trình khắc phục sự cố hiệu suất.

msdt.exe/id PerformanceDiagnostic

Trình khắc phục sự cố này giúp người dùng điều chỉnh cài đặt để cải thiện tốc độ và hiệu suất của hệ điều hành.

3]Chạy Trình gỡ rối Windows Update. Người dùng Windows 10 có thể truy cập tất cả TRoubleshooters thông qua Trang gỡ rối trong Cài đặt.

4]Chạy services.msc để mở Trình quản lý dịch vụ Windows.

Bấm đúp vào dịch vụ Windows Update để mở hộp Thuộc tính của nó. Nhấp vào Bắt đầu. Chờ một phút và sau đó nhấp vào Bắt đầu. Bấm OK và thoát. Thao tác này sẽ khởi động lại Windows Service Update. Kiểm tra xem nó có giải quyết được vấn đề không.

5]Xóa nội dung của Thư mục SoftwareDistribution và Thư mục catroot2.

6]Khởi động hệ thống trong Chế độ an toàn với mạng. Nếu hệ thống hoạt động tốt ở Safe Mode, thì bạn có thể cần phải thực hiện Clean Boot. Bạn phải làm theo một quy trình khác để khởi động Windows 10 ở Safe Mode. Khi đó, hãy chọn tùy chọn để khởi động hệ thống ở ‘Chế độ an toàn với mạng’. Vì vậy, khởi động vào Trạng thái khởi động sạch và sau đó thử và khắc phục sự cố, xác định và cách ly quy trình vi phạm theo cách thủ công. Khi công việc của bạn hoàn thành, hãy đặt hệ thống khởi động bình thường.

7]Tốt nhất, các bước này sẽ khắc phục sự cố sử dụng CPU cao. Tuy nhiên, trong trường hợp vấn đề vẫn chưa được giải quyết, để xác định quy trình vi phạm, bạn cũng có thể sử dụng Trình xem sự kiện, sau đó sử dụng nó để xác định lỗi.

Hy vọng đề xuất của chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục sự cố.

Bài viết về các quy trình sử dụng nhiều tài nguyên:

wuauserv sử dụng CPU cao

  • Thẻ: Troubleshoot, Cập nhật Windows