Top 15+ phím tắt hiệu quả của File Explorer trong Windows 10 – Thủ Thuật

File Explorer trong Windows 10 đi kèm với giao diện mới và một số tùy chọn và tính năng mới. Để làm việc hiệu quả với Explorer, hãy sử dụng các phím tắt này, có nguồn từ Microsoft – sẽ giúp bạn điều hướng nhanh chóng giữa các thư mục và cài đặt của nó.

Các phím tắt trên Windows 10 File Explorer

Phim tăt Hoạt động

Chọn thanh địa chỉ

Mở một cửa sổ mới

Đóng cửa sổ hiện tại

Thay đổi kích thước và giao diện của các biểu tượng tệp và thư mục

Hiển thị tất cả các thư mục phía trên thư mục đã chọn

Tạo một thư mục mới

Num Lock + dấu hoa thị

Hy vọng bạn thấy điều này hữu ích. Muốn thêm? Hãy xem danh sách phím tắt đầy đủ trong Windows 10

.