Cách tìm thư mục Profile người dùng của Firefox trên PC Windows – Thủ Thuật

Giống như hầu hết các trình duyệt, Firefox của Mozilla lưu thông tin cá nhân của người dùng như dấu trang, mật khẩu và tùy chọn trong một tập hợp các tệp được gọi là Your Profile. Cấu hình này được duy trì ở một vị trí khác với các tệp chương trình Firefox. Vì vậy, nếu bạn muốn biết cách tìm hồ sơ của mình mà không cần mở trình duyệt Firefox, hãy đọc hướng dẫn này.

Tìm hồ sơ Firefox

Cách thông thường để tìm hoặc định vị hồ sơ của bạn là nhấp vào ‘Open menu‘ hiển thị dưới dạng 3 thanh ngang và chọn tùy chọn Trợ giúp.

Sau đó, nhấp vào mũi tên bên để định vị ‘Troubleshooting Information” trong phần” Help“.

Nhấp vào tab ‘Troubleshooting Information‘ để mở nó. Trang này chứa thông tin kỹ thuật có thể hữu ích khi bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Sau đó, trong phần Application Basics về ứng dụng, hãy nhấp vào Open Folder. Thư mục hồ sơ của bạn sẽ mở ra.

Tìm hồ sơ Firefox

Nếu bạn không thể mở hoặc sử dụng Firefox, thì bạn sẽ cần mở hồ sơ của mình mà không cần mở Firefox. Có một cách để làm điều đó. Đây là cách làm!

Định vị hồ sơ của bạn mà không cần mở trình duyệt Firefox

Trình duyệt Firefox, theo mặc định, lưu trữ thư mục hồ sơ của bạn tại vị trí này trên máy tính của bạn –

C:UsersAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles

Tuy nhiên, Windows ẩn thư mục AppData khỏi chế độ xem trực tiếp. Bạn có thể định vị thư mục hồ sơ của mình như sau:

Nhấn phím Windows + R trên bàn phím. Hộp thoại Run sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn.

Nhập văn bản sau vào trường trống của hộp thoại ‘Run’ –

%APPDATA%MozillaFirefoxProfiles

Cách tìm thư mục Profile người dùng của Firefox trên PC Windows - Thủ Thuật

Bấm OK. Nếu được nhắc cấp quyền, hãy nhấp vào ‘Yes’. Ngay sau đó, một cửa sổ sẽ mở ra chứa các thư mục hồ sơ.

Bấm đúp vào thư mục hồ sơ bạn muốn mở. Nếu bạn chỉ có một hồ sơ, thư mục của nó sẽ có tên “default”. Bạn có thể có nhiều cấu hình Firefox, mỗi cấu hình chứa một tập hợp thông tin người dùng riêng biệt.

Cách tìm thư mục Profile người dùng của Firefox trên PC Windows - Thủ Thuật

Ngoài ra, bạn có thể tìm hồ sơ của mình bằng cách nhấn phím Windows Key và sau đó bắt đầu nhập: %APPDATA%MozillaFirefoxProfiles

Để đặt Windows hiển thị thư mục AppData cũng như các tệp và thư mục ẩn khác, bạn cần cấu hình Windows để hiển thị các tệp và thư mục ẩn.

Tìm hồ sơ Firefox