Cách thêm và tùy chỉnh tiện ích Widget trong Windows 11 từ A-Z – Thủ Thuật

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản Windows mới nhất và muốn add hoặc customize Widgets trong Windows 11, đây là cách bạn có thể làm điều đó. Nó cho phép bạn ẩn hoặc xóa một widget cụ thể, tùy chỉnh bất kỳ phần cụ thể nào, thêm nhiều widget hơn, v.v. Hướng dẫn chi tiết này sẽ giúp bạn nếu bạn sắp sử dụng Windows 11 lần đầu tiên.

Cách thêm và tùy chỉnh Widget trong Windows 11

Để thêm hoặc tùy chỉnh Widget trong Windows 11, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm tiện ích mới
 2. Xóa hoặc ẩn tiện ích cụ thể
 3. Tùy chỉnh các vật dụng
 4. Tìm kiếm từ Widget

Để tìm hiểu thêm về các mẹo và thủ thuật này, hãy tiếp tục đọc.

1]Thêm tiện ích con mới

Theo mặc định, Windows 11 Widgets hiển thị dự báo thời tiết, thông tin chứng khoán, thể thao (tùy thuộc vào khu vực của bạn), v.v. Tuy nhiên, bạn có thể thêm nhiều thứ khác vào bảng Widgets. Ví dụ: bạn có thể bao gồm An toàn cho gia đình, Lịch Outlook, Microsoft To Do, Thông tin giao thông, v.v. Để thêm tiện ích con mới, hãy làm như sau:

 • Mở bảng Widgets bằng cách nhấp vào biểu tượng Thanh tác vụ.
 • Bấm vào Add widgets.
 • Tìm một widget mà bạn muốn hiển thị.
 • Nhấn vào plus.
 • Nhấn vào Close flyout.

Sau đó, bạn có thể tìm thấy tiện ích mong muốn trong bảng Tiện ích.

2]Xóa hoặc ẩn tiện ích cụ thể

Cách thêm hoặc tùy chỉnh Widget trong Windows 11

Giống như hiển thị một tiện ích con, bạn cũng có thể ẩn hoặc xóa một tiện ích cụ thể. Để ẩn tiện ích con, hãy làm theo các bước sau:

 • Mở bảng Widgets trong Windows 11.
 • Nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm của tiện ích con bạn muốn ẩn.
 • Chọn Remove widget.

Nếu bạn muốn thêm lại tiện ích đó, bạn có thể làm theo Add new widget đã đề cập ở trên.

3]Tùy chỉnh các vật dụng

Tùy thuộc vào tiện ích con, bạn có thể tùy chỉnh nó theo yêu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể thay đổi vị trí cho tiện ích Thời tiết, giải đấu mới thành tiện ích Thể thao, thêm kho hàng mong muốn trong Suggested for you, v.v. Để làm điều đó, bạn cần nhấp vào biểu tượng ba chấm hiển thị ở góc trên cùng bên phải của một tiện ích cụ thể và chọn Customize widget.

Cách thêm hoặc tùy chỉnh Widget trong Windows 11

Sau đó, bạn có thể chọn những gì bạn muốn chỉnh sửa. Mặc dù các tùy chọn bị hạn chế, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin cần thiết từ các tiện ích này bằng cách tùy chỉnh chúng. Ngoài ra, bạn có thể ẩn một tin bài cụ thể, ẩn nhà xuất bản, lưu một câu chuyện để đọc sau, v.v.

4]Tìm kiếm từ Widget

Cách thêm hoặc tùy chỉnh Widget trong Windows 11

Giống như thiết bị di động của bạn, bạn có một hộp tìm kiếm trong bảng Tiện ích. Có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì bạn muốn trên web. Tuy nhiên, nó sử dụng Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định thay vì Google và Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định. Để tìm kiếm bất kỳ thứ gì, bạn cần mở bảng Widgets trong Windows 11 và nhập bất kỳ thứ gì vào hộp tìm kiếm trước khi nhấn Vào cái nút.

Làm cách nào để đặt Widget trên màn hình Windows của tôi?

Bạn không thể hiển thị các widget trên màn hình Windows 11 như khi bạn đã làm trong Windows 7. Không có tùy chọn tích hợp nào được bao gồm trong Windows 11. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số ứng dụng tiện ích dành cho máy tính để bàn của bên thứ ba, chẳng hạn như 8GadgetPack, Gadgets Revived, v.v., để tải các tiện ích giống Windows 7 trong Windows 11.

Làm cách nào để sửa các Widget của tôi trên Windows 11?

Nếu các Widget không mở trên Windows 11 hoặc hiển thị trống, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Windows 11 sẽ không hiển thị các widget nếu bạn không làm như vậy. Lý do là, nó cho phép bạn tùy chỉnh các câu chuyện, lưu chúng để đọc sau, v.v. Nếu không có tài khoản Microsoft, bạn không thể làm như vậy.

Làm cách nào để tùy chỉnh các Widget trên máy tính của tôi?

Có rất nhiều điều bạn có thể làm để tùy chỉnh các Widget trên máy tính Windows 11 của mình. Ví dụ: bạn có thể hiển thị hoặc ẩn một tiện ích cụ thể, thay đổi thông tin hiển thị, v.v. Hướng dẫn chi tiết được đề cập trong bài viết này và bạn có thể làm theo để hoàn thành công việc.

Cách thêm hoặc tùy chỉnh Widget trong Windows 11