Cách tạo Danh sách có Dấu đầu dòng bằng hàm CHAR trong Excel – Thủ Thuật

Dấu đầu dòng là các điểm hình tròn màu đen nhưng cũng có thể là bất kỳ ký hiệu nào bạn có thể sử dụng để đánh dấu các mục trong danh sách của mình. Dấu đầu dòng có thể là chữ cái và số trong bảng chữ cái, nhưng bạn có biết mình có thể

Dấu đầu dòng là các điểm hình tròn màu đen nhưng cũng có thể là bất kỳ ký hiệu nào bạn có thể sử dụng để đánh dấu các mục trong danh sách của mình. Dấu đầu dòng có thể là chữ cái và số trong bảng chữ cái, nhưng bạn có biết bạn có thể sử dụng hàm CHAR để thêm dấu đầu dòng trong bảng tính Excel không? Các hàm trong Excel hữu ích trong việc thực hiện bất kỳ điều gì như thực hiện một phép tính toán học, dễ dàng tìm kiếm văn bản trong tài liệu của bạn và tính toán ngày và giờ. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo danh sách có dấu đầu dòng bằng cách sử dụng hàm CHAR trong Excel. Hàm CHAR trả về ký tự được chỉ định bởi một số. Công thức của hàm CHAR là CHAR (số). Cú pháp của hàm CHAR như sau: Số: Một số từ 1-255 xác định bạn muốn ký tự nào.

Cách tạo danh sách có dấu đầu dòng bằng một hàm trong Excel

Thực hiện theo các bước bên dưới về cách tạo danh sách có dấu đầu dòng bằng một hàm trong Excel:

  1. Khởi chạy Microsoft Excel.
  2. Nhập dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu hiện có.
  3. Nhập công thức vào ô
  4. Nhấn Enter.
  5. Xem kết quả.

Khởi chạy Microsoft Excel.

Nhập dữ liệu vào bảng tính.

Chúng tôi có đầu vào một tiêu đề kết quả để hiển thị kết quả của hàm CHAR.

Trong tiêu đề Kết quả, nhập công thức = CHAR (149). Sau đó nhấn Enter để xem kết quả.

Kết quả là một gạch đầu dòng. Xem ảnh trên.

Nếu bạn đã có một danh sách trong bảng tính của mình nhưng muốn thêm dấu đầu dòng vào đó bằng cách sử dụng hàm Char, hãy nhập công thức = CHAR (149) & ”“ & A3.

149 là mã và A3 là ô chứa dữ liệu bạn muốn sao chép.

Sau đó nhấn Enter để xem kết quả.

Bạn sẽ nhận thấy rằng dữ liệu trong ô A3 đã được sao chép, nhưng nó có một dấu đầu dòng ở phía trước.

Để sao chép dữ liệu khác trong danh sách, hãy kéo chốt điền xuống. Bạn sẽ nhận thấy rằng các dữ liệu được sao chép khác cũng được đánh dấu đầu dòng.

Xóa danh sách trước đó và thay thế bằng danh sách có dấu đầu dòng.

Cách tạo Danh sách có Dấu đầu dòng bằng hàm CHAR trong Excel - Thủ Thuật

Hàm Char hoạt động với các mã (số), mỗi số bạn đặt trong công thức sẽ cho một kết quả khác nhau. Xem ảnh trên.

Có hai phương pháp khác để sử dụng hàm CHAR trong Excel.

Phương pháp một là nhấp vào fx ở trên cùng bên trái của trang tính Excel.

Cách tạo Danh sách có Dấu đầu dòng bằng hàm CHAR trong Excel - Thủ Thuật
Chức năng Chèn sẽ xuất hiện.

Bên trong hộp thoại, trong phần Chọn Category, lựa chọn Text từ hộp danh sách.

Trong phần Chọn Function, chọn chức năng CHAR từ danh sách.

Sau đó nhấp vào OK.
Các đối số của hàm sẽ mở ra.

Cách tạo Danh sách có Dấu đầu dòng bằng hàm CHAR trong Excel - Thủ Thuật

Nhập vào ô nhập ô có chứa số bạn muốn tính toán.

Sau đó nhấp vào OK.
Cách tạo Danh sách có Dấu đầu dòng bằng hàm CHAR trong Excel - Thủ Thuật
Phương pháp hai là nhấp vào Formulas và bấm vào Text trong nhóm Thư viện chức năng.

Sau đó chọn CHAR.

Function Arguments sẽ mở.

Làm theo phương pháp tương tự trong Phương pháp 1.

Sau đó nhấp vào OK.

Tôi có thể tạo dấu đầu dòng trong Excel không?

Có, trong Excel, bạn có thể tạo dấu đầu dòng; bạn có thể sử dụng hàm CHAR trong Excel để tạo danh sách có dấu đầu dòng. Chức năng Biểu đồ có thể đặt bất kỳ ký tự nào trong ô của bạn bằng cách sử dụng các mã đại diện cho một ký tự đặc biệt.

ĐỌC: Cách sử dụng hàm MID và MIDB trong Microsoft Excel

Làm cách nào để chèn dấu đầu dòng trong Excel 2010?

Làm theo các bước bên dưới về cách chèn dấu đầu dòng trong Microsoft Excel 2010:

  1. Khởi chạy Microsoft Excel 2010.
  2. Nhấp đúp vào bên trong cell nơi bạn muốn nhập dấu đầu dòng.
  3. Nhấn Alt 7 để nhập dấu đầu dòng vòng tròn đóng.

Danh sách có dấu đầu dòng giải thích với một ví dụ là gì?

Danh sách có dấu đầu dòng được sử dụng khi một người đang tạo danh sách có nhiều mặt hàng, ví dụ: tạo danh sách mua sắm gồm các mặt hàng cần mua hoặc tạo danh sách việc cần làm. Dấu đầu dòng giữ cho danh sách của bạn có tổ chức hơn.

Phím tắt để chèn Dấu đầu dòng trong Excel là gì?

Các phím tắt là cách nhanh nhất để mọi người thực hiện các lệnh vào bảng tính của họ. Các phím tắt để thêm dấu đầu dòng vào một ô Excel là Alt + 7 hoặc Alt 0149 cho dấu đầu dòng. Bấm vào ô mà bạn muốn đặt dấu đầu dòng và nhấn các phím tắt này.

Chức năng của Bullets là gì?

Dấu đầu dòng khá hữu ích khi thêm vào danh sách. Người dùng gạch đầu dòng để làm nổi bật các mục, giữ cho các mục có tổ chức và giúp người có hướng dẫn từng bước để thực hiện một nhiệm vụ. Dấu đầu dòng thường là điểm đen, nhưng bạn cũng có thể chèn các ký tự khác dưới dạng dấu đầu dòng

Trên đây là Cách tạo Danh sách có dấu đầu dòng bằng hàm CHAR trong Excel. Tôi hy vọng bài viết này cung cấp thông tin hữu ích cho bạn. Chúng tôi rất muốn nghe đề xuất và câu hỏi của bạn, vì vậy hãy liên hệ windows789.com hoặc để lại cho chúng tôi một bình luận.