Cách khắc phục lỗi ‘CHKDSK cannot continue in read-only mode’ trên Windows 10 – Thủ Thuật

CHKDSK tỏ ra hữu ích nhất để khắc phục mọi sự cố với bộ nhớ, hệ thống tệp và đĩa. Nhưng khi quét phân vùng hệ điều hành hoặc một số thiết bị lưu trữ bên ngoài, nó có thể gây ra một số lỗi. Một trong những lỗi như vậy là CHKDSK cannot continue in read-only mode.

Nguyên nhân của lỗi này có thể là:

  • Ổ ở chế độ chỉ đọc – Đã bật Write Protection
  • Ổ đĩa đang được sử dụng và quét bởi một chương trình hoặc tiện ích khác.

CHKDSK cannot continue in read-only mode

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, dưới đây là một số cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố trên hệ thống Windows của mình:

  1. Chạy CHKDSK từ Recovery.
  2. Chạy CHKDSK khi Boot.
  3. Tắt Write Protection.

1]Chạy CHKDSK từ Recovery

Khởi động vào môi trường cài đặt cho Windows 10 từ phương tiện cài đặt Windows. Bấm vào Repair your computer.

Trên màn hình xanh lam, chọn Troubleshoot> Advanced Options> Command Prompt.

Bây giờ gõ lệnh sau và nhấn Enter.

chkdsk x:/r /f

Ở đây ‘x’ là ký tự đĩa.

Sau khi quá trình quét hoàn tất quá trình kiểm tra lỗi đĩa, hãy nhập Exit để thoát khỏi cửa sổ nhắc lệnh, hãy khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết hay chưa.

2]Chạy CHKDSK khi Boot

Hoặc sau đó, có thể bạn cần chạy CHKDSK để nó có thể sửa chữa và phục hồi bất kỳ đoạn nào bị hỏng trên ổ đĩa.

Trong CMD nâng cao, hãy chạy lệnh này:

chkdsk /r

Bạn sẽ thấy một thông báo:

Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the systtem restarts? (Y/N)

Gõ vào Y và nhấn Enter để lên lịch quét chkdsk khi máy tính khởi động lần sau.

3]Tắt Write Protection

Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để tắt Write Protection. Sau đó, nó sẽ giúp bạn chạy CHKDSK như dự định bình thường.

Hãy cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì hữu ích.

CHKDSK không thể tiếp tục ở chế độ chỉ đọc

BLog Thủ Thuật chúc anh em thành công!!!